«Բոլորիս Ալենի հեքիաթները» ժողովածուն գործածության երաշխավորելու մասին