Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 սեպտեմբերի 2019թ. N 614-Ա հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 817-Ա, ՀՀ մշակույթի նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 667-Ա և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2016թ. հոկտենբերի 28-ի թիվ 126-Ա/5 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 օգոստոսի 2013 թ. N 1031-Ն հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 15 օգոստոսի 2013 թ. N 1031-Ն հրաման «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները, որակավորման տարակարգերի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2011