Հավաստագրում
Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 հունիսի 2022 թ. 1150-Ա/2 հրաման) երաշխավորությամբ «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ-ն կազմակերպում է 90-ժամյա (15 օր տևողությամբ) վերապատրաստման դասընթացներ՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար: Դասընթացները կանցկացվեն Երևանում՝ «Էդիթ

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ (N1150-Ա/2, 16.06.2022թ.) «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը կազմակերպվելու է վերապատրաստման դասընթացներ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար ( Երևանի Վ․Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց)

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16․06․2022թ․-ի 1150-Ա/2 հրամանի համաձայն, նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Երևանի Վ․Վարդևանյանի անվան հ․173 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է վերապատրաստումներ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Հույս և ապագա»)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Հույս և ապագա» երեխաների աջակցության և զարգացման բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է վերապատրաստումներ այն անձանց համար,

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար ( «Հրազդանի Հ․ Պարոնյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16.06.2022թ. 1150-Ա/2 հրաման) Կոտայքի մարզի «Հրազդանի Հ․ Պարոնյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր)

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Գործք» ՍՊԸ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ «Գործք» ՍՊԸ-ն կազմակերպում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրման/ համար վերապատրսատման դասընթացներ: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար կարող է վերապատրաստվել այն անձը, ով ունի բարձրագույն

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Մանկավարժական նախաձեռնություն»)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիան (ՄՆՀԱ) հայտարարում է վերապատրաստումներ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական