Հավաստագրում
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1894-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 38-Ա/Ք հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման և հավաստագրման քննությունների հարցաշար

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար (Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան)

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար վերապատրաստումներ իրականացնելու նպատակով երաշխավորվել է նաև Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը: Այդ գործընթացում ՀՊՄՀ-ն ներկայանում է Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների միակ մասնագիտական ամբիոնի բանիմաց և

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 25 ապրիլի 2023 թվականի N 421-Ա հրաման

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2022 թվականի ապրիլի 26-ի հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին /Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման թեստավորման փուլի հարցաշար/

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2024 թ. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2023 թ. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2022 թ.