Հավաստագրում
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2024 թ. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2023 թ. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման անձանց ցանկ - 2022 թ.

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ

Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ - 2022թ. Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ - 2021թ. Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ-2023թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ- 2022թ. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ- 2021թ.-2 Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրված անձանց ցանկ- 2021թ.-1