Հավաստագրում
Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Նոր ժամանակի կրթություն» ՀԿ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Նոր

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար ( Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան)

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության երաշխավորությամբ Վանաձորի պետական համալսարանը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ` ն

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար (Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ վերապատրաստող կազմակերպությունը կազմակերպում է վերապատրաստումներ: Նախադպրոցական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար ( «Տաթև գիտակրթական համալիր» ՍՊԸ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ «Տաթև գիտակրթական համալիրը» կազմակերպում է 90 - ժամյա (15-20 օր տևողությամբ) վերապատրաստման դասընթացներ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար։ Դասընթացները կանցկացվեն «Տաթև գիտակրթական համալիրում» (հասցե՝

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար (Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան N 1 ավագ դպրոց)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար (Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան N 5 ավագ դպրոց)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան N 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Կանթեղ» կրթամշակութային, սոցիալ-բարեգործական ՀԿ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից երաշխավորված «Կանթեղ» կրթամշակութային, սոցիալ-բարեգործական ՀԿ-ն կազ­մա­կեր­պում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավար­ման իրավունքի /հավաստագրման/ համար վերապատրսատման դասընթացներ: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար կարող է վերապատրաստվել այն

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Ուսուցման ակադեմիա»)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ «Ուսուցման ակադեմիա (Teaching Academy)» Կրթության բնագավառում օժանդակ գործունեություն իրականացնող ԱՁ կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթաց նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի)

Վերապատրաստումներ` նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու համար («Հովակիմյան Գրուպ» ՍՊԸ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ «Հովակիմյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար կարող է վերապատրաստվել այն անձը, որն ունի բարձրագույն