Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/

«Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին եվ դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը եվ հանրակրթական դպրոցների կողմիցծ ներկայացվող նախորդ ամսվա փաստացի հաճախումների մասին հաշվետվության ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/ «Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/

«Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրման կարգը հաստատելու եվ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2018թ. Նոյեմբերի 15-ի թիվ 1557-Ա/2 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 20 սեպտեմբերի 2019թ. N 614-Ա հրաման

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի թիվ 817-Ա, ՀՀ մշակույթի նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 28-ի թիվ 667-Ա և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի 2016թ. հոկտենբերի 28-ի թիվ 126-Ա/5 հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին