2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ 12-րդ դասարանների, ազգային փոքրամասնությունների դասագրքերի գործածության երաշխավորված ցանկը հաստատելու մասին