2022-2023 ուսումնական տարում նախադպրոցական կրթական համալիր ծրագրերի փորձարկումն իրականացնելու մասին (ընտրված հաստատությունների ցանկ)