Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/

«Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին եվ դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը եվ հանրակրթական դպրոցների կողմիցծ ներկայացվող նախորդ ամսվա փաստացի հաճախումների մասին հաշվետվության ձեվը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 01 հոկտեմբերի 2019թ. N 772-Ա/2/ «Հայաստանի Հանրապետության

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/

«Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրման կարգը հաստատելու եվ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2018թ. Նոյեմբերի 15-ի թիվ 1557-Ա/2 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/