Հրամաններ
ԿԳՄՍ նախարարի 03 փետրվարի 2020թ. N 89-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում» միջոցառման հատկացումների բաշխումը, ըստ առանձին հրատարակումների

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թ. հունվարի 31-ի N 77-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող որոշ միջոցառումների իրականացման մասին» 44-Ա/2 հրամանի Հավելվածը շարադրել նոր բովանդակությամբ` համաձայն Հավելված N

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 31 հունվարի 2020 թ.77-Ա/2 հրաման

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի № 44-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2020 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող որոշ

ՀՀ ԿԳ նախարարի 18 մայիսի 2010 թ. N 395-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու քննության կազմակերպման, անցկացման կարգը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) դադարեցման դեպքերն ու կարգը հաստատելու մասին