Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 15 ապրիլի 2013 թ. N 396-Ն հրաման

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1262-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ԿրթԳտՆխ,30.07.2013,N 1001-Ն