«Հանրակրթության պետական չափորոշչի» ներդրմամբ պայմանավորված 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանների հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման դրամաշնորհային մրցութային հանձնաժողովի որոշումը հաստատման մասին