Հրամաններ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 23 օգոստոսի 2016 թվականի N 825-Ն հրաման

Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագրի տիպային ձևը հաստատելու,ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 6-Ի N 1281-Ն և 2009 թվականի նոյեմբերի 11-Ի N 927-Ն հրամաններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին