ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թ. հուլիսի 31-ի «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի N 322-Ա/2 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 976-Ա/2 հրաման: