Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած անձանց 2020 թվականի պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպման ընթացակարգը հաստատելու մասին