2022 թվականին տեղի ունեցած «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» առարկաների դպրոցականների միջազգային օլիմպիադաների մասնակիցներին և եզրափակիչ փուլերի հաղթողներին անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու մասին