Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 23 մարտի 2020թ. 375 Ա/2 հրաման

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի բյուջետային ծախսերի 1146 «11016 միջոցառման «կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով եվ ուսումնական գրականությամբ ապահովում»» ծրագիրը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 մարտի 2020թ. N 05-Ն հրաման

Կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիայի գործողությունը կասեցված կամ դադարեցված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (կամ դրանց մասնագիտությունների) սովորողների ընթացիկ կամ ամփոփիչ ատեստավորման կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 11-Ի N 128-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին: 350-Ա/2, 17.03.2020թ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 10-Ի N 122-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին: 351-Ա/2, 17.03.2020թ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 մարտի 2020 թվականի N 322-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատվերով իրականացվող մշակութային ծրագրերի մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված ծրագրերի, իրականացնող կազմակերպությունների և հատկացվող գումարների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳ նախարարի 2015 թվականի հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք հրաման

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին 2015 թվականի հուլիսի 3-ի N 647-Ա/Ք հրաման Բակալավր Մագիստրոս ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 հունիսի 2020 թ. N 740-Ա/2 հրաման