Գնումներ
Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հատվածի (տան) վերականգնողական աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հատվածի (տան) վերականգնողական աշխատանքների /ամրակայում, նորոգում, վերականգնում, օգտագործում և տարածքի մասնակի բարեկարգում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը:

Արմավի մարզի թվով 6 դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Արմավի մարզի թվով 6 դպրոցների` Արմավիր քաղաքի թիվ 5, 6, 8, Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 7, 12 հիմնական և Սարդարապատ համայնքի միջնակարգ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը,

ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ համայնքի Մարմաշեն վանական համալիրի ուսումնասիրման, ամրակայման և տարածքի բարեկարգման արձանագրություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ համայնքի Մարմաշեն վանական համալիրի ուսումնասիրման, ամրակայման (այդ թվում` կառույցների խոնավության հեռացման միջոցառումների) և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը և գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի նորոգման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբեր ե/գ կայարան) Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի տանիքածածկի նորոգման գնման ընթացակարգի արձանագրությունը.

Սյունիքի մարզի թվով 8 դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Սյունիքի մարզի թվով 8 դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը.

«Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման հիմնանորոգման և ջեռուցման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

«Ալավերդու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի անցկացման, հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը.

Քոլեջների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Քոլեջների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը.

Վերականգնողական աշխատանքների («ԼՈՌԵՑԻ ՍԱՔՈ» քանդակի վերականգնում, տեղափոխում և տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Վերականգնողական աշխատանքների («ԼՈՌԵՑԻ ՍԱՔՈ» քանդակի վերականգնում, տեղափոխում և տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը.