Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/51

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/51» ծածկագրով ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն /ծածկագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/8/

Բենզինի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/8» ծածկագրով ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/52

Համակարգչային տեխնիկայի (համակարգիչներ և գունավոր տպիչ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/52 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/52

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ներառական) ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը :

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/2

Համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և պատճենահանող սարքերի) պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/4

Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների (ԿԳՄՍՆ, ԲՈԿ, ԼԿ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/4 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն-/ծածկագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/49/

Համակարգչային տեխնիկայի (համակարգիչներ և բազմաֆունկցիոնալ տպիչ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/49 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը: