Գնումներ
Էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 011/11/11/2014

Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային արժեքների պահպանման և ներմուծման բաժնի կարիքների համար հանրային հեռախոսակապի ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/15

Նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/10

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (հրաձգություն) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/11

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (սպորտլանդիա) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/10

Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման /Բարձրաքաշ/ ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: