Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/102

Նախարարության կարիքների համար «Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսային և ձայնային համակարգերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/102 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/50

Նախարարության կարիքների համար մարզագույքի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/62

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների (ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Հաղպատ վանական համալիրի արևմտյան պարսպապատի և աշտարակների նորոգման, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/62 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/39

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների («Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի՝ Երևանի Պռոշյան 1 փակուղի 1 հասցեում գտնվող շինության) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/39 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/64

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Կենդանիների առողջություն, արտադրություն և բուծում» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/52

«Քիմիա և կենսաքիմիա» մասնագիտական առարկայի համար ուսումնական լսարանի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/61

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/44

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների («Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի վարչական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման, արդիականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/44 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը,

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/60

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի («Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում և էկոնոմիկա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: