Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/10

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (հրաձգություն) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/11

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (սպորտլանդիա) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/10

Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման /Բարձրաքաշ/ ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/9

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Lոռու մարզի Քոբայր ե/գ կայարանի Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/9 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/8

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահին վանական համալիրի Սբ Ամենափրկիչ եկեղեցու նորոգման և ամրակայման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/8 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ,