Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/72

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/72 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/53 ծածկագրով գնման ընթացքի արձանագրություն

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում և էկոնոմիկա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/73

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/73 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/54 ծածկագրով գնման ընթացքի արձանագրություն

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/49

«Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի անցկացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/37

ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 5 կրթական օբյեկտների (Գյումրու թիվ 8, Գյումրու թիվ 30, Մարալիկի թիվ 1, Կամոյի թիվ 2 հիմնական դպրոցներ, Արթիկի ՏՄԱԿ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/37 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/96

«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսային և ձայնային համակարգերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/96 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը: