Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/107

Հակահրդեհային համակարգի (Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/89 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Կրթական օբյեկտների (Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ, Եղվարդի N 1 ավագ դպրոց, Երևանի N 195 ավագ դպրոց) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրության

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/106

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների գնման նպատակով, կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/152 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի Թեժառույք վանական համալիրի ամրակայման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/149 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համարնախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Վահրամաբերդ/ ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/142 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի (Քոբեր ե/գ կայարան) Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի տանիքածածկի նորոգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն