Գնումներ
Պետությյան կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/11

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում («Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/11»

ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/13 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/163

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի (Քոբեր ե/գ կայարան) Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի տանիքածածկի նորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/148

«Գյումրու N 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման և «Երևանի հ. 105 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի

Ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/65

«Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում» միջոցառման շրաջանակներում «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ-ի հետ կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/65 ծածկագրով պայմանագիր, (ՀՀ ՖՆ-ի կողմից hաշվառվել է 09.09.2020 թ.), գնման ընթացակարգի արձանագրություն:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/150

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/150» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետությյան կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/133

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների «Երեվանի Հ. Գալստյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետությյան կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/132

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների /«Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/42

ՈՒսումնական գրականության /սփյուռքի գրքեր, «Մարի Հրատարակչություն» ՍՊԸ/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը