Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄՍՇՁԲ-20/5

«Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգի տեղադրման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/137

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (Արմավիրի Ռ. Եղո­յանի անվան հ. 1 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄՍՇՁԲ-20/102

Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների («Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄՍՇՁԲ-20/2

Կրթական օբյեկտների (Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5, Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83, Աշտարակի Ն. Սիսակ­յանի անվան թիվ 5 և Արմավիրի Ռ. Եղո­յանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցներ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ

ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/9 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների («Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքներ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/107

Հակահրդեհային համակարգի (Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/89 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Կրթական օբյեկտների (Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ, Եղվարդի N 1 ավագ դպրոց, Երևանի N 195 ավագ դպրոց) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրության