Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/34

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի «Արձագանք» արձանի տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/35

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/29

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Հովհաննավանք/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/3

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/32

Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման /ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի 5-րդ դարի Ծիրանավոր եկեղեցի/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/28

Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանական համալիրի վավերագրման և ուսումնասիրման (այդ թվում` հետախուզում և պեղում)) ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/30

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի «Արձագանք» արձանի վերականգնում) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/30 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր