Գնումներ
Նախարարության կարիքների համար տետրերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/37

Նախարարության կարիքների համար տետրերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/37 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Նախարարության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/25

Նախարարության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/25 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/37

Տպագրական և բաշխման ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/37 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Նախարարության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/35

Նախարարության կարիքների սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/35 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/29

Ներքին աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/34

Ապրանքների (հանրային գրադարանների համար համակարգիչների, բազմաֆունկցիոնալ տպիչների և պրոյեկտորների) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/11

Նախարարության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/11 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/12

Նախարարության կարիքների համար համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և բազմացնող սարքերի) պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/12 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները,

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/41

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների (ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Գուսանագյուղի դղյակի, ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանական համալիրի կառույցների ամրակայման, նորոգման և մասնակի վերականգնման, «Հանրապետության հրապարակ» համալիրի շենքերի ճակատների վնասված հատվածների նորոգման) գման նպատակով,