Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/166

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքի ԱԳԱՐԱԿ վաղ բրոնզե դարի կացարանների, միջնադարյան համալիրի և պարսպապատի ամրակայման և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատիվանքի վանական համալիրի ամրակայման, մասնակի վերականգնման և տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169

Կրթական օբյեկտների (Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան, Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ, Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ, Արարատի պետական բժշկական քոլեջ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/168

Կրթական համակարգչային ծրագրային փաթեթների հետ կապված ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: