Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/21

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի վերականգնման աշխատանքներ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-21-33

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ խոշորացված համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-21/26-2

Նախարարության կարիքների համար կնքված մեդալների, կրծքանշանների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/27

«Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ-ի հետ դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիրը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը և գնման ընթացակարգի արձա­նա­գրություն