Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/44

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների («Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի վարչական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման, արդիականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/44 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը,

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/60

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի («Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում և էկոնոմիկա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/59

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական լսարանի («Կենսաբանություն և բնագիտություն» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/58

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Հողերի առողջություն, բույսերի առողջություն և ագրոնոմիա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/42

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների («Էջմիածնի Վարդգես Համազասպյանի անվան պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/42 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը,

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/41

Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների («Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի վարչական մասնաշենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման, արդիականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/41 ծածակագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/43

Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ամինե Ավդալի անվան Ռյա-Թազա գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համակարգի իրականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/43 ծածակագրով գնման ընթացակարգի

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/57

Նախարարության կարիքների համար «Ֆիզիկա և մեխանիկա» մասնագիտական առարկայի համար ուսումնական լսարանի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/40

Փորձաքննության ծառայությունների («Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի՝ Երևանի Պռոշյան 1 փակուղի 1 հասցեում գտնվող շինության) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/40 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը: