Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/10

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (թրաֆիքինգի երևույթը և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/20

Ցանցերի փոխկապակցվածության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/16

Կենցաղային սառնարանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/15

Ամսագրերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/8

Վերակառուցման աշխատանքների («Զեյթուն» ուսանողական ավան» հիմնադրամի 7-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-23/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/89

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների /2-րդ դասարանի «Շախմատ 2» դասագիրք/ գնման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-23/89» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/93

Նախարարության կարիքների համար հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթների ծառայության /ՀԾ/ ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/93 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/1

Ապրանքների /ժամացույցներ և մագնեզիում/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/90

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-23/90 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիրը