Գնումներ
ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/57 Էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի արձանագրություն

«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի արտաքին լուսավորության համակարգի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/52

Թատրոնի բեմի լուսային և ձայնային համակարգերի («Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/28 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Լոռու մարզի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից մատուռի ամրակայման և տանիքի նորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/28 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/50

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի /«Զանգակ-97» ՍՊԸ / գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՉԱՊՁԲ-22/61

«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի բեմի լուսաձայնային համակարգի ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/49

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության «1124 32001 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում» ծրագրով համակարգիչ ամբողջը մեկում գնման նպատակով հայտարարված թիվ 01071ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/47

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Զանգակ-97» ՍՊԸ /:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/46

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ/:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/1

«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» դպոցականների թիմային խճուղավազք» մարզական միջոցառում ծրագրով նախատեսված սպորտային միջոցառումների գնման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԾՁԲ-22/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: