Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/169

Կրթական օբյեկտների (Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան, Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ, Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ, Արարատի պետական բժշկական քոլեջ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/168

Կրթական համակարգչային ծրագրային փաթեթների հետ կապված ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: