Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/21

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի «Ճանապարհաշինարարներ» արձանի վերականգնման աշխատանքներ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ /գնային առաջարկ/, կնքված պայմանագիր

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-21-33

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ խոշորացված համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ