Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/7

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու և գավթի տանիքածածկերի նորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/7 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ,

Էլեկտրոնային աճուրդի գնման ընթացակարգի արձանագրություն ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/9

Նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/5

Նախարարության կարիքների համար փորձաքննության ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/51

Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/51» ծածկագրով ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն /ծածկագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/8/

Բենզինի ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/8» ծածկագրով ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/52

Համակարգչային տեխնիկայի (համակարգիչներ և գունավոր տպիչ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/52 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր - ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/52

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ներառական) ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը :