Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/43

Ճամփորդությունների կազմակերպման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/43 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/39

«Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ-ի հետ սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/42

«Կապիտալ Փրոջեքթ» ՍՊԸ-ի հետ նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ներառական կրթության համակարգի ներդրում) ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/17

Նախարարության կարիքների համար բենզինի/պրեմիում/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/37

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ-ի հետ սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/36

«Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ-ի հետ սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն