Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/148

«Գյումրու N 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման և «Երևանի հ. 105 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի

Ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/65

«Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում» միջոցառման շրաջանակներում «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ-ի հետ կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/65 ծածկագրով պայմանագիր, (ՀՀ ՖՆ-ի կողմից hաշվառվել է 09.09.2020 թ.), գնման ընթացակարգի արձանագրություն:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/150

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/150» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետությյան կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/133

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների «Երեվանի Հ. Գալստյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետությյան կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/132

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների /«Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/42

ՈՒսումնական գրականության /սփյուռքի գրքեր, «Մարի Հրատարակչություն» ՍՊԸ/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-20/47

ՈՒսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի /Սփյուռքի գրքեր «Արևիկ հրատարակչություն» ՓԲԸ/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՆԳՀԱՇՁԲ-20)88-1, 2, 3, 4

Կրթական օբյեկտների (Երևանի թիվ 94, Տաշիրի, Իջևանի, Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցների) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը