Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/32

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (հայ-ռուսական երիտասարդական ամենամյա համաժողով) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/32 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԾՁԲ-24/5

Երեխաների համար նախատեսված հանգստի ճամբարների ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԾՁԲ-24/5 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/21

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (իրազեկման արշավ) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/21 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/27

Երեխաների համար նախատեսված հանգստի ճամբարների ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/27 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/6

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների («Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր») ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/6 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/20-1

Ապրանքների (սկաներ, տպիչ և հեռախոսներ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/20-1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/5

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների («Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ») ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/5 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/27

Ապրանքների (սեղանի համակարգիչ, անխափան սնուցման աղբյուր, համակարգիչ ամբողջը մեկում և համակարգչային մոնիտոր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/27» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/14

Նախարարության կարիքների համար «Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական-ճաշարանային մասնաշենքի հիմնանորոգման և համալիր ջեռուցման անցկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողութան ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/14 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված