Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/28

Էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/28» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/19

Ապրանքների (բազկաթոռ ղեկավարի, բազկաթոռներ և աթոռ` ղեկավարի) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/9

«1192 11018 Գրագիտության, հմտությունների զարգացման, մասնագիտական կողմնորոշման, համընդհանուր ներառականության, մշակութային և մարզական կրթության վերաբերյալ հոլովակների պատրաստում» միջոցառման շրջանակներում քարոզչական ֆիլմերի արտադրության ծառայության գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «Ռեք» ՍՊԸ-ի հետ կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/9 պայմանագիրը, որակավորման և պայմանագրի ապահովումները

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/26

Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/26 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/14

Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/14 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/7

Պահուստում առկա պաշարների կառավարման ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/7 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/19

Համացանցի կամ ներքին ծառայողական կայքի (ինտրանետի) համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/19 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/87

Նախարարության կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/87 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը