Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/131

Կրթական օբյեկտների («Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, «Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/147

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների /«Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան N 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ -20/4

Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համար մարզադահլիճի կառուցում» աշխատանքների գնման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ -20/140

«Իջևանի Գառնիկ Անանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/139

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (Գյումրու N 26 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/117

«08.02.07. «Արձանների պատրաստման, նորոգման, վերականգնման և տեղադրման աշխատանքներ» ծրագրով, տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/117 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին կնքված և ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/117 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված