Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/180

Բեռների փոխադրման ծառայությունների /սփյուռքի գրքեր, Վրաստան/ գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/175

Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԱՊՁԲ-20/2 ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոցների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր: