Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/164

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ 2020 թվականի գնումների պլանով նախատեսված՝ 5113 (Շենքերի ու շինությունների կապիտալ վերանորոգում) հոդվածով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/161

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ համայնքի Մարմաշեն վանական համալիրի ուսումնասիրման, ամրակայման (այդ թվում` կառույցների խոնավության հեռացման միջոցառումների) և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/157

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ «09.06.01. «1148, 32003 Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համար մարզադահլիճի կառուցում» ծրագրով «Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների