Գնումներ
Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/3

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/32

Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման /ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի 5-րդ դարի Ծիրանավոր եկեղեցի/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-21/28

Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանական համալիրի վավերագրման և ուսումնասիրման (այդ թվում` հետախուզում և պեղում)) ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/30

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի «Արձագանք» արձանի վերականգնում) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/30 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր