Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/14

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղեր) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/40

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սոցիալական հետազոտություններ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն-(ծածկագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/8)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների/սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/38

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ խոշորացված համայնքի Սբ Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման նախագծերի պատրաստմամ և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀ ԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/5

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգչային սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր