Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/109

«1168 32007 Թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրում», 5122-Վարչական սարքավորումներ հոդվածով նախատեսված աթոռների («Հայաստանի երգի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/109» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/107

Նախարարության կարիքների համար «Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի օդորակիչների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր -ՀՀԿԳՄՍՆԷԳՀԱՊՁԲ-22/67

Նախարարության կարիքների համար մարզագույքի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԾՁԲ-22/2

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի Ամբերդ ամրոց) ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՀՄԱԾՁԲ-22/2 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/98

Նախարարության կարիքների համար մարզագույքի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/99-1

««1130 31001 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում» միջոցառման, տնտեսական դասակարգման «տեղեկատվական ծառայություններ» հոդվածով նախատեսված տպագրական և առաքման ծառայությունների գնման նպատակով «Պրինտարմ» ՍՊԸ-ի հետ 06.10.2022թ կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/99-1 ծածկագրով գնման պայմանագիրը (ՀՀՖՆ կողմից հաշվառվել է