Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/45

Դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր /«Արևիկ» հրատարակչություն ՓԲԸ /:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/42

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/37

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: Հայաստանի շախմատի ակադեմիա

ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-22/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն

«11001. Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ» ծրագրով 2022թ գնումների անվանացանկում նախատեսված՝ միջոցառումների կազմակերպման / «Ամենամյա երիտասարդական ֆորում»/ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ:

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/3

Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի նորոգման, ամրակայման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/45

Նախարարության կարիքների համար դիպլոմների և գովասանագրերի գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: