Գնումներ
Նախարարության կարիքների համար ն ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

Նախարարության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և նախարարության մշակութային արժեքների պահպանության գործակալության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրերը և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ

Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62

Երևանի Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգման համար անցկացված մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր-ՀՀ ՄՆՀԲՄԱՇՁԲ-19/62

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/58

ՀՀ Լոռու մարզ Դսեղ գյուղական համայնքի Բարձրաքարշ վանական համալիրի աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը։

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/40

Մշակութային միջոցառումների և սեմինարների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը։