Գնումներ
Համակարգիչների և պատճենահանման մեքենայի (ԼԿ) ձեռքբերման ընթացակարգի պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/49

Համակարգիչների և պատճենահանման մեքենայի (ԼԿ) ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/46

Էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների (Երիտասարդական պորտալի պահպանում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/45

Ավտոմեքենաների վերանորոգման և լվացման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար իրավական խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/54

Իրավական խորհրդատվական և տեղեկատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/36

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար տպագրված այլ գրքերի ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր