Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (հայ-ռուսական երիտասարդական ամենամյա համաժողով) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/32 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը