Գնումներ
Պետության կարիքների համար ճամփորդությունների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/37

Երիտասարդական ճամփորդությունների կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար քարոզչական ֆիլմերի արտադրության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/26

Քարոզչական ֆիլմերի արտադրության ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/19

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար համակարգչային և գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/24

Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների (ԿԳՄՍՆ, ԲՈԿ, ԼԿ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/33

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների («Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում») գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/34

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների (Գյուղական խաղեր) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/29

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն,մրցույթի հանձ­նաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր)