Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/24

Համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների (ԿԳՄՍՆ, ԲՈԿ, ԼԿ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/33

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների («Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում») գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/34

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների (Գյուղական խաղեր) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/29

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն,մրցույթի հանձ­նաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր)

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/18

Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /«Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր