Գնումներ
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր- ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի սբ. Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45 ծածկագրով պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների /30 հանրակրթական դպրոցներ/ գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10 պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/9

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների /10 ավագ դպրոցներ/ գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/9 պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/56 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի թիվ 1 դպրոցի տարածքի հնձանների ուսումնասիրում, ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/53 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձորի համայնքի Զույգ կամուրջների ուսումնասիրման, ամրակայման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Երևան քաղաքի, Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50 ամյակին նվիրված հուշարձանի նորոգման և ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների չկայացած գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օրգով (նաև Անտառուտի) համայնքի Ամբերդ ամրոցի դղյակի վթարային հատվածների ուսումնասիրման, հրատապ ամրակայման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն