Գնումներ
Պետության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/71

Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդության օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիր

Վերականգնողական աշխատանքների /Բնունիս/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքների /գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/61

Ավտոմեքենաների անիվների (ամառային և համասեզոնային անվադողեր) գնման ընթացակարգի ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար միջոցառման հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/75

2020 թվականի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /փորձի փոխանակում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներկայացուցիչների հետ/ ձեռքբերման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/77

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների (Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/76

Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայությունների /«100 գաղափար Հայաստանի համար» երիտասարդական նորարարական հեռուստահաղորդաշարի նկարահանում և հեռարձակում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակցի հայտ և կնքված պայմանագիր