Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների (իրազեկման արշավ) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/21 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը