Հրամաններ
ՀՀ ԿԳ նախարարի 14 հոկտեմբերի 2010 թ. N 1507-Ն հրաման

Հրաման 1507-Ն, 14.10.2010 թ. Դրսեկության ձևով (էքստեռն) փոխադրական և ավարտական քննություններ կազմակերպելու կարգը հաստատելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 1998 թվականի մարտի 25-ի N 78-Մ և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հունվարի 10-ի

ՀՀ ԿԳ նախարարի 24 նոյեմբերի 2010 թ. N 1640-Ն հրաման

Հայաստանի \հանրապետության հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողի

ՀՀ ԿԳ նախարարի 3 մայիսի 2012 թ. N 388-Ն հրաման

Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության