Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 25 նոյեմերի 2022 թվականի N 2177-Ա/2 հրաման

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների պարտադիր վերապատրաստման վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը և ֆինանսավորման նորմատիվները հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 16 նոյեմբերի 2022 թվականի N 1448-Ա հրաման

Կամավոր ատեստավորման արդյունքում ատեստավորումն անցած համարվող, դրույքաչափի փոփոխություն ունեցող և դրա նկատմամբ հավելավճար ստացող ոչ պետական ուսումնական հաստատության ուսուցիչների ցուցակները հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2 նոյեմբերի 2022 թվականի N 78-Լ հրաման

2022-2023 ուսումնական տարվա ընթացքում Տավուշի մարզի հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններում դասավանդողների տարիֆիկացիոն մատյանի կազմման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին