2021-2022 ուսումնական տարում օգտագործվող հիմնական դասագրքերի ցանկը և սովորողի ծնողի (օրինական ներկայացուցչի) կողմից դասագրքերի օգտագործման դիմաց ներդրումային գումարների տարեկան չափը հաստատելու մասին