Գնումներ
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման և ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի Մայրավանքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման/ պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32 պայմանագրի ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը)

2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (Քոբեր) գնման ընթացակարգի արձանագրություն 2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (Փարպի) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ գնման ընթացակարգի պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/34

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Երիտասարդական մրցանակաբաշխություն-2019/ գնման ընթացակարգի պայմանագիր-N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/33

Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Երիտասարդական մրցանակաբաշխություն-2019/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Երիտասարդների կրթության ծառայութունների /Միավ Ձիահ/ գնման ընթացակարգի պայմանագիր -ՍՊԳՀԾՁԲ-19/32

Երիտասարդների կրթության ծառայութունների /Միավ Ձիահ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Կրթական օբյեկտների /ներառական/ հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայութունների գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ -19/8

Կրթական օբյեկտների /ներառական/ հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայութունների գնման ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ -19/8 պայմանագիր, ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր