Հեղինակային հսկողության ծառայությունների (Քոբայր ե/գ կայարանի Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: