Նախարարության կարիքների համար հանրային հեռախոսային ծառայությունների գնման թիվ 112759213/2023 շարունակական պայմանագիր, գնման ընթացակարգի արձանագրություն