Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՆԳՀԱՊՁԲ-19/16

Գրադարանի գրքերի /Գործնական աստղագիտություն/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/35

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման հետ կապված ծառայությունների /«Թիավարության մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց»/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման և ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի Մայրավանքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման/ պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32 պայմանագրի ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը)

2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (Քոբեր) գնման ընթացակարգի արձանագրություն 2019թ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (Փարպի) գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ գնման ընթացակարգի պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/34

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների /Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը