Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/40

Փորձաքննության ծառայությունների («Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ի՝ Երևանի Պռոշյան 1 փակուղի 1 հասցեում գտնվող շինության) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/40 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/70

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/70 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/72

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/72 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/53 ծածկագրով գնման ընթացքի արձանագրություն

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում և էկոնոմիկա» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/73

Դասագրքերի գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-22/73 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը:

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-22/54 ծածկագրով գնման ընթացքի արձանագրություն

«Վանաձորի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական արհեստանոցի («Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայի) գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը: