Գնումներ
Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օրգով (նաև Անտառուտի) համայնքի Ամբերդ ամրոցի դղյակի վթարային հատվածների ուսումնասիրման, հրատապ ամրակայման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/54 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /ՀՀ Սյունիքի մարզի Խոտի համայնքի մատուռի ուսումնասիրման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՆԳՀԱՊՁԲ-19/16

Գրադարանի գրքերի /Գործնական աստղագիտություն/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/35

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման հետ կապված ծառայությունների /«Թիավարության մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց»/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արատես համայնքի վանական համալիրի, ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/11-1

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու ամրակայման և վերականգնման և ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի Մայրավանքի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման և ամրակայման/ պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ՀՀԿԳՆՀՄԱԾՁԲ-19/32 պայմանագրի ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը)