Գնումներ
Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Լոռու մարզի Քոբեր Ե/Գ կայարան, Քոբայրավանք մատուռի որմնանկարների ամրակայման և վերականգնման գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմման, ծախսերի գնահատման և փորձաքննման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար կապալային աշխաատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/63

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի Սանահին վանքային համալիրի կառույցների վերականգման և ամրակայման (Սբ․ Ամենափրկիչ եկեղեցու տանիքների նորոգում) աշխատանքներ «Արթմաշին» ՍՊԸ

«ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Կոտայ¬քի մարզի Կամարիս գյուղի Սբ. Հովհաննես եկեղեցու նորոգման և տարածքի բարեկարգման/ գնման նպատակով կնքված «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-6» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 1 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

«ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 2 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Վերականգնողական աշխատանքների /ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի Դվին հնավայրի ճեմուղիների, գլխավոր հատակագծի, մուտքային հատվածների կազմակերպման և հուշարձանապատկան բեկորների ցուցադրության/ գնման նպատակով կնքված «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-15/48-2» ծածկագրով գլխավոր պայմանագրի թիվ 2 համաձայնագրի գնման ընթացակարգի տեղեկատվություն

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/39

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման ընթացակարգի արձանագրություն (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր պայմանագիր-N ՍՊԳՀԾՁԲ-19/39

Պետության կարիքների համար համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԱՊՁԲ-19/46

«Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի ստեզծում» ծրագրի շրջանակում գրասենյակային կահույքի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը (մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտեր