Գնումներ
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-21/17

Նախարարության կարիքների համար բենզինի/պրեմիում/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագրեր

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/37

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ-ի հետ սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-21/36

«Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ-ի հետ սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Պետության կարիքների համար ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/14

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղեր) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/40

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սոցիալական հետազոտություններ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր

Էլեկտրոնային աճուրդով գնման ընթացակարգի արձանագրություն-(ծածկագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/8)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների/սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր