Գնումներ
Պետության կարիքների համար համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԱՊՁԲ-19/44

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Ճանապարհաշինարարներ արձան/ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-N ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/43

Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Արձագանք արձան/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր և կնքված պայմանագիր

Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր- ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45

ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի սբ. Աստվածածին եկեղեցու ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀՄՆԳՀԱՇՁԲ-19/45 ծածկագրով պայմանագիր

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների /30 հանրակրթական դպրոցներ/ գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/10 պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/9

Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների /10 ավագ դպրոցներ/ գնման նպատակով կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԳՀԾՁԲ-19/9 պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/56 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի թիվ 1 դպրոցի տարածքի հնձանների ուսումնասիրում, ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀՄՆԳՀԾՁԲ-19/53 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձորի համայնքի Զույգ կամուրջների ուսումնասիրման, ամրակայման աշխատանքների գիտանախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի արձանագրություն

Գնանշման հարցման ընթացակարգի արձանագրություն

ՀՀ Երևան քաղաքի, Հոկտեմբերյան հեղափոխության 50 ամյակին նվիրված հուշարձանի նորոգման և ամրակայման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների չկայացած գնման ընթացակարգի արձանագրություն