Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 8 մայիսի 2020թ. N 550-Ա/2 հրաման

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, նրանցում ուսուցանվող մասնագիտությունների և տեղերի, որոնց գծով թույլատրվում է 2020-2021 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակումը և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների և այդ հաստատություններում ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 24 հունիսի 2019 թ. N 157-Ա/2 հրաման

Միջին մասնագիտական կրթության 0413.06.5 - «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտության 0413.06.01.5- «Մենեջեր՝ զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման» որակավորմամբ փորձարարական դուալ ուսուցման համակարգի ուսումնական պլանը և մոդուլային ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 14 հունիսի 2019 թ. N 100-Ա/2 հրաման

Միջին մասնագիտական կրթության 1015.01.5 «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1015.01.01.5 «Մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների» որակավորմամբ փորձարարական դուալ ուսուցման համակարգի ուսումնական պլանը և մոդուլային ուսուցման ծրագրերը հաստատելու մասին