Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 3 օգոստոսի 2022 թվականի N 1407-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2022/2023 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը ըստ բուհերի եվ մասնագիտությունների հաստատելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 29 հունիսի 2022 թվականի N 1218-Ա/2 հրաման

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 2022 թվականին վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունները երաշխավորելու մասին:

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 12 ապրիլի 2022 թվականի N 625-Ա/2 hրաման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2022/2023 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերն ըստ բուհերի և մասնագիտությունների