Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 2022 թվականին վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունները երաշխավորելու մասին: