Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար ության իրավաբանական վարչության կանոնադրությունը հաստատելու մասին