Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության կանոնադրությունը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 13.06.2019թ. N 26-L հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին